Menu Sluiten

Welkom

Van Dijk Water Management B.V. is in 2007 opgericht door Joke van Dijk. De combinatie van het logo en de bedrijfsnaam verenigen de inhoudelijke (afval)waterkennis en de vaardigheid van (interim- of verander)management.

Wij werken voor bedrijven en overheden op het gebied van (afval)watermanagement, planvorming, organisatie en vergunningverlening en handhaving.

Het beleidsveld water in de breedte, organisatieprocessen en het functioneren van de mens daarin vormen onze specialiteit. Ons fundament is een brede milieukennis, die binnen de samenhang van de diverse milieu- en wateraspecten van pas komt. Via het werken in verschillende organisaties kennen wij de watersector van binnenuit, die kennis kunnen wij inzetten om te spiegelen met de vraagstelling in uw situatie.

Wij kijken verder dan de inhoudelijke component van uw opdracht. Voor ons is leidend dat onze inzet het beste past bij de ontwikkeling van uw organisatie en de omgeving (actoren) waarmee u nu en in de toekomst mee te maken heeft. We denken graag al in een vroeg stadium met u mee. We hebben oog voor uiteenlopende belangen, mogelijke risico’s en de rol van andere partijen. We houden in het oog dat organisaties uiteindelijk draaien om mensen.  Ook zijn we een gedegen gesprekspartner namens de overheid als bevoegd gezag of namens het bedrijfsleven.

Specifiek richten wij ons op de volgende aspecten:

  • (afval)water. Dit betreft de (afval)waterketen, het management, de kwaliteit van water, monstername en analyse, samenwerking met andere organisaties.
  • management. Het uitvoeren van interim-, proces-, project- en omgevingsmanagement
  • planvorming en beleid. Hieronder vallen advies, onderzoek, ontwikkeling en evaluatie
  • organisatieverbetering. Hieronder vallen diverse ontwikkelingsprocessen, zoals het uitvoeren van een nulmeting en mediation
  • Waterwet/Wabo-implementatie alsmede bijstaan bij het opzetten van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s)
  • detachering: water- en milieu-experts op uitvoerings- en managementniveau
  • handhaving, denk aan risicomatrices, prioritering, professionalisering, kengetallen, organisatie, evaluatie, preventief en repressief optreden, systeemtoezicht, digitaal/mobiel handhaven
  • vergunningverlening (-modellen, -aanvragen, accountmanagement, inrichting van een front/backoffice)
  • managementsystemen. Hieronder vallen onder meer de opzet, borging en auditing van dergelijke systemen

Wij werken als een netwerkorganisatie, zodat we steeds een optimaal team voor uw opdracht kunnen samenstellen. Wij zijn ook aangesloten bij WaterForce www.waterforce.nu, een netwerk van zelfstandige waterprofessionals.