Menu Sluiten

Afdeling vergunningen en HSE TopFit voor de toekomst

Samenvatting advies

Doelstelling van de betreffende stafafdeling is het optimaal ondersteunen van de primaire processen en het lijnmanagement. Ondersteuning volgens de Plan-Do-Check-Act-cyclus heeft betrekking op kwaliteit en certificering, Arbo en veiligheid, en op milieu en vergunningen. Deze taken zijn in de stafafdeling, maar deels ook in de lijn geplaatst.

Conclusies

Uit de uitgevoerde analyse van de huidige afdeling volgen onderstaande conclusies:
– De invulling van het taakveld van HSE vraagt verdere professionalisering (groei in kwantiteit en kwaliteit) en een integrale benadering (verankering van milieu-, veiligheids- en gezondheidsaspecten) van het taakveld.
– De werkvoorraad binnen het taakveld vergunningen (actueel houden) blijft in de komende jaren groot.
– Op dit moment zijn er nog aparte jaarplannen voor vergunningen en HSE. Via integratie kan hierin verdere synergie vorm krijgen.
– Door het verder implementeren van prestatie indicatoren dient meer aandacht te worden besteed aan het verzamelen van informatie, het analyseren daarvan en het rapporteren daarover hetgeen druk voor de primaire werkprocessen oplevert.

Voorstel

– Herbenoemen van een aantal functies/medewerkers
– Beperkte uitbreiding van de formatie
– Aanhaken bij de landelijke ondersteunende dienst HSE
– Op termijn is het zinvol de positionering van de afdeling te bezien om aan synergie meer invulling te kunnen geven en efficiënter te kunnen werken. Hiervoor zijn vier mogelijkheden zijn verkend.