Menu Sluiten

Internationaal

Het doel van onze internationale activiteiten is om internationale organisaties te ondersteunen bij met name het waterkwaliteitsmanagement waarbij we de in Nederland opgedane kennis en ervaring als bagage meenemen. Het betreft hierbij bijvoorbeeld de projectleiding of inzet als expert binnen River basin management-projecten, waterkwaliteitsmanagement, afvalmanagement, milieu-effect-studies (EIA), introductie of implementatie van financieel watermanagement- instrumenten. Wij zijn reeds sinds medio jaren tachtig internationaal actief. Wij oriënteren ons regelmatig op internationale activiteiten via bijvoorbeeld deelname aan handelsmissies of rollen binnen internationale tender- c.q. aanbestedings processen. Ook kunnen wij u ondersteunen bij uw buitenlandambities door het helpen formuleren van uw missie, doelstellingen en prestatie-indicatoren, het maken van projectkeuzes of tender/subsidievoorstellen, projectmanagement of technische ondersteuning binnen projecten of evaluatie van uitgevoerde projecten. Hiervan maken activiteiten in het betreffende buitenland uiteraard ook deel van uit.

Van Dijk Water Management B.V. was actief in de volgende landen:

Projecten:

Europa: Duitsland, Hongarije, Nederland, Polen, Roemenië

Afrika: Egypte, Kameroen, Libië, Tunesië

Azie: China, Filippijnen

Cariben: Curaçao

Marktonderzoek

Europa: Bulgarije

Midden Oosten: Irak

Azie: China

Tendering

Europa: Roemenië, Albanië, Kosovo, Montenegro

ISPA: Turkije

Midden Oosten: Jordanië, Oman

Azie: China

Cariben: Suriname

Wij zijn bekend met tender- en stimuleringsprogramma’s zoals partners voor water, NWB, EU tendering, G2G, FIDIC, samenwerking met NGO’s.

Vanuit Nederland faciliteren wij bij missies van en naar het buitenland. Hierbij gaat het niet alleen om de organisatie, maar juist om de inhoudelijke focus van de missie. Denk bijvoorbeeld aan missies waarbij afvalwater, watertechnologie en milieu een belangrijke rol spelen. De voorbereiding van een missie richt zich op vragen als: naar welke bedrijven en (overheids)organisaties gaat de missie, welke onderzoeksvragen zijn er, wat is de koppeling  met de Nederlandse situatie, enz. Vanuit een uitgebreid netwerk kan een missie op maat worden voorbereid, inclusief de rapportage met aanbevelingen voor praktische toepassing van de missieresultaten in uw werksituatie. Wij zijn een prima partner om u bekend te maken met de Nederlandse hoogwaardige kennis van watermanagement en watertechnologie die met recht uniek genoemd kan worden.

Wij voeren ook inhoudelijke marktonderzoeken uit. Deze zijn bijvoorbeeld gericht op milieu- en watertechnologie en -management, of op afvalmanagement en -technologie.

Voor het overige verwijzen wij u graag naar onze internationale site. Klik daarvoor op het UK-vlaggetje rechtsboven.

Van Dijk Water Management B.V. is actief in de bovenstaande landen.