Menu Sluiten

Inhoudelijk

Zowel overheden als bedrijven bieden wij ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wettelijke voorschriften, beleidsdoelstellingen, procesbeschrijvingen, ambities en dergelijke. We ondersteunen overheden en bedrijven bij complexe of lastige vergunning- of handhavingdossiers in relatie tot milieu- en/of waterwetgeving. Het kan hierbij gaan om het -samen met u- beoordelen en oplossen van inhoudelijke knelpunten en het inventariseren van werkbare oplossingen. Wij brengen de combinatie van inhoudelijke kennis en procesmanagementervaring in om de dossiers weer vlot te trekken.

Wij ondersteunen u bij de planvorming binnen uw organisatie, zowel met de inhoud als met het proces. Inventarisatie van knelpunten, van werkbare oplossingen en voortgangsmonitoring maken daar onderdeel van uit. Wij lichting uw werkprocessen door met het oog op het bereiken van grotere effectiviteit en reductie van doorlooptijd. Wij zijn bekend met de zogenaamde LEAN-werkwijze.

Bij bestaande managementsystemen voeren wij audits uit. Auditing zien wij niet als het product of eindresultaat. Het gaat juist om de combinatie met advies op maat waarvan u het resultaat kunt meten in uw organisatie.

Klik hier op overheden of op bedrijven voor meer specifieke informatie over onze advisering.