Menu Sluiten

Kennis

Van Dijk Water Management B.V. kent vanuit de praktijk de inhoud van de Waterwet en de samenhangende besluiten alsmede de samenhang tussen de Waterwet en de Wabo. Ook zijn wij vertrouwd met diverse soorten managementsystemen.

Wij bezitten heel veel afvalwaterkennis, of het nu gaat om punt- of diffuse bronnen. Het betreft kennis over de verwachte samenstelling van afvalwater, de manier van beperken en mogelijkheden voor hergebruik en zuivering. Ook bezitten wij veel kennis over de monstername van afvalwater, de organisatie daarvan en van de analyse en de interpretatie van afvalwater.

Specifieke kennis hebben wij over de verontreinigingsheffing. Wij schreven het Handboek heffingen en ontwierpen een risicomatrix voor de verontreinigingsheffing. Ook adviseren wij bij vragen over de hoogte van de aanslagen verontreinigingsheffing aan belastingplichtigen of de overheid. Uiteraard hebben wij ook bredere kennis van de financiële instrumenten die effectief waterbeheer kunnen borgen.