Menu Sluiten

Optimalisatie aanslagregeling zuiveringsheffing

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor de aanslagoplegging zuiverings-/verontreinigingsheffing aan de heffingsplichtigen binnen haar beheersgebied. Binnen de organisatie wordt deze taak uitgevoerd door de afdeling belastingen binnen de sector Financiën en Belastingen. Ondersteuning vindt intern plaats door de afdeling vergunningverlening en handhaving die adviseert over de aanslagregeling en de controleactiviteiten bij de heffingplichtingen uitvoert. De bedoeling is dat het proces van de vaststelling van de zuiverings-/verontreinigingsheffing indien mogelijk wordt geoptimaliseerd.

Vraagstelling

  1. Hoe verloopt het werkproces aanslagregeling zuiverings-/verontreinigingsheffing bedrijven en welke verbeteringen zijn denkbaar?
  2. Hoe bepalen we de optimale inzet en werkwijze betreffende de controle van de zogenaamde meetbedrijven?

Diverse optimalisaties in de vorm van quick wins en lange termijn verbeteropties zijn gedetecteerd en implementatie ervan is in gang gezet.