Menu Sluiten

Bedrijven

Op kosteneffectieve wijze uw doelen bereiken, is voor ons het uitgangspunt. Bedrijven ondersteunen we bijvoorbeeld bij de opzet van milieubeleidsplannen, (inventarisaties t.b.v.) jaarverslagen (milieu- en/of duurzaamheid), de voortgang van uw managementsystemen (zoals ISO 14.001), enzovoorts.

Onze ondersteuning betreft ook praktische zaken, zoals het (doorlichten van) de prestaties van uw zuiveringsinstallatie(s) in relatie tot de financiële last van de zuiveringsheffing, de ins- en outs van meting, monstername en analyse van afvalwater inclusief de controles en de nazorg daarvan (aandachtspunten). Eveneens bieden wij ondersteuning bij  de , de manier waarop  uw organisatie intern inspeelt op systeemtoezicht, bij mediation of in juridische zin bij bezwaar- en beroepsprocedures.