Menu Sluiten

Organisatieadvies

Van Dijk Water Management B.V. levert organisatieadvies, bijvoorbeeld indien u zich geplaatst ziet voor een door te voeren veranderingsproces, formulering van een toekomstvisie of beoordeling van de efficiency of effectiviteit van (een deel van) uw organisatie. Ons organisatieadvies is gericht op uw organisatie van de front- en back- office, maar ook op aanpassingen in uw werkprocessen en op begeleiding en coaching van medewerkers, cultuuraspecten etc.