Menu Sluiten

Samenwerkingsprocessen

We adviseren ook over de ‘harde’ en ‘zachte’ kanten van samenwerking met andere organisaties, zoals de samenwerking in de waterketen of de belastingsamenwerking van waterschappen en/of andere overheden. Dit krijgt onder meer vorm in procesbegeleiding, het opstellen van een plan van aanpak, de monitoring van samenwerking, kansen identificeren en ideeën genereren en verder uitwerken. Uit een adviestraject kan ook volgen dat training (inhoud, cultuur) binnen uw organisatie aan de orde kan zijn. Dit kan bovendien door ons worden uitgevoerd.

Daarnaast geven we inhoudelijk advies over de waterkwaliteits- en waterkwantiteitstaken en over het opzetten van integrale monitoring.

Wij kunnen u adviseren bij ondernemersplannen, uw waterfootprint berekenen, onderzoek doen naar waterbesparing en adviseren bij het aanvragen of het managen van uw vergunningaanvragen.