Menu Sluiten

Detachering

Wij zorgen voor adviseurs en (interim) managers bij (tijdelijke) capaciteitsnood. Meestal betreft het versterking van de afdelingen beleid en vergunningverlening en/of handhaving. De werkwijze bij detachering is dat wij deels in uw organisatie werken en deels de dossiers in onze backoffice afhandelen. Dit levert voor u als klant een efficiencyvoordeel op en spaart u kosten.
Voorbeelden van detacheringen zijn:

– Interim managers
– Procesmanagers
– Vergunningverleners
– Handhavers
– Monsternemers
– Juristen
– Watertoetsers
– Hydrologen
– Communicatie- adviseurs
– GIS- specialisten

Hierbij geven wij ook graag vorm aan een veranderopgave of invulling aan reorganisatie wat vaak speelt bij tijdelijke vervanging van management. Onze aanpak hierbij is mensgericht waarbij de talenten van uw medewerkers centraal staan binnen een werkbare organisatiestructuur. Hierbij is onze meerwaarde dat wij vanuit gedegen kennis van de werkinhoud kunnen overzien welke verbeteringen in uw organisatie en/of het functioneren van mensen mogelijk zijn en hoe die vervolgens te realiseren zijn.

[foto: watergovernance, watertank in Afrika]