Menu Sluiten

Kijk eens in de spiegel van de rwzi’s

De rwzi’s werden onderzocht volgens de volgende aanpak:

Fase 1: dossieronderzoek, interviews en opstellen contouren van de rapportage;

Fase 2: uitvoering van inspecties;

Fase 3: plenaire terugkoppeling van de resultaten aan de ambtelijke en bestuurlijke betrokkenen binnen de organisatie.

Resultaten

  • Er is een solide basis aanwezig om de voorbeeldfunctie bij rwzi’s in praktijk te brengen via vergunningverlening en handhaving;
  • Vergunningverlening optuigen naar een pro-actief proces;
  • Invulling geven aan bestuurlijke handhaving;
  • Aandacht voor documentatiekeuzes.

Er zijn conclusies en aanbevelingen gedaan over de volgende aspecten:

  • Strategisch niveau
  • Beheer waterketen
  • Vergunningverlening
  • Handhaving
  • Verbeterstrategie (integraal plan van aanpak voor de toekomst)